245 header

Mål och vision

Vision & mål

Sävens BK ska arbeta idrottsligt och socialt med en föreningsverksamhet som främjar hälsa och välbefinnande. Vi har som föresats att alla medlemmar ska kunna känna gemenskap och uppleva glädje i föreningsverksamheten.

Ledstjärnan för vårt arbete ska vara

• målmedvetenhet

• ödmjukhet

• ärlighet

Sociala och sportsliga mål

Sävens BK anser att en meningsfull fritidsverksamhet är viktig. För unga utgör den dessutom en komplettering till fostran i skolan och i hemmet. Genom vår verksamhet vill vi bidra till barns och ungdomars fysiska och sociala utveckling. Vi vill ge dem en målinriktad och välorganiserad fritidsverksamhet, där de får möjligheter att utveckla sina sociala förmågor som självförtroende, personlig identitet och samhörighetskänsla. Andan i Sävens BK ska bygga på värderingar som kamratskap, rent spel, hälsa och en bra självkänsla. Det ska alltid finnas en vilja att göra sitt bästa i såväl med- som motgång. Vårt mål är att bedriva en verksamhet som främjar sunda levnadsvanor. Vi vill att all idrottsverksamhet bedrivs utan tobak, alkohol, narkotika och dopning, med ett särskilt ansvar för medlemmar upp till 18 år. Det kan gälla såväl vid matcher och träning som vid ungdomsläger och andra arrangemang. Ett stort ansvar i detta arbete vilar på föreningens ledare och funktionärer. Som ledare kan man aktivt påverka ungdomar att avstå från tobak, alkohol och olika droger. Det kan ske genom utbildning men också genom att reagera och agera, samt att föregå med gott exempel.

Ungdomsfotboll/innebandy

En målsättning är att utveckla ungdomar till A-lagsspelare i Sävens BK. Men det är lika viktigt att varje enskild ungdomsspelare upplever tiden i vår förening som glädjefylld. Vi vill vara en förening, där unga kan växa både som människa och spelare. Väljer de att sluta med sporten ska de känna att de varje fall haft en bra tid i vår förening så länge de varit med.

Vi ska arbeta för att:

• Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbolls/innebandyspel så länge som möjligt i Sävens BK.

• Introducera barn och ungdomar i fotboll/innebandy och utveckla deras koordination, teknik, kroppskontroll och sociala samspel.

• Stimulera barn och ungdomar och erbjuda en kvalitativ, lärorik, utvecklande, rolig och allsidig utbildning.

• Fostra barn och ungdomar till ansvarskännande individer med respekt för regler och normer såväl inom sporten som i samhället i övrigt.

• Ha så utbildade ledare i varje grupp att ovanstående punkter kan uppfyllas.

Ekonomiska mål

Sävens BK ska ekonomiskt ha "båda fötterna på jorden", alltså inte ge sig in i åtaganden som riskerar klubbens ekonomi. En förutsättning för att nå målen ovan är att i grunden ha en stabil ekonomi.

Sävens BK:s Fair Play

En spelare i Sävens BK

• Uppträder sportsligt och kamratligt både på och utanför planen.

• Lyssnar alltid på sina ledare och följer föreningens regler.

• Skall vara en god ambassadör för Sävens BK.

En ledare i Sävens BK

• Är en bra förebild för spelarna.

• Är positiv, stöttar och uppmuntrar spelarna i alla lägen.

• Förstår och förmedlar vikten av samspelet mellan glädje, lek och fotbolls/innebandyutbildning.

• Kan och följer fotbollens/innebandyns och föreningens policy och regler.

• För en kontinuerlig dialog med föreningen bl a genom att delta på föreningens möten.

• Motverkar aktivt mobbning och skapar bra föräldrakontakter.


Sävens BK:s spelare och ledare ställer upp på följande:

• Vi följer fotbollens/innebandyns regler.

• Vi fuskar oss inte till fördelar.

• Vi respekterar domarens uppfattning.

• Vi försöker inte "filma" oss till ett domslut.

• Vi tycker domare och motståndare är kompisar bland andra i gänget.

• Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndare.

• Vi uppmanar inte till fult spel.

• Vi hälsar och tackar alltid varandra före och efter spelad match.

• Vi arbetar för att hålla sporten drogfri

• Vi har "stil" på och utanför planen


Föräldrar

Föräldrarnas insatser i fritidsverksamheten är en värdefull investering för barnens framtid. Det är därför viktigt att de hela tiden stöttar, uppmuntrar och lyssnar på barnen. Föräldrarna är barnens största supportrar och därför behövs deras stöd. Som förälder finns det några saker att tänka på som exempelvis att

• Uppträda på ett lämpligt sätt vid träning och match (lagledningen sköter laget).

• Ställa upp när föreningen behöver hjälp vid turneringar, arrangemang, körningar etc.

• Närvara på föräldramöten.

• Stötta laget och inte kritisera egna och/eller andras barn.

• Tänka på att det är barnen som spelar och inte föräldrarna.

• Aktivt söka information från förening och lagledning som berör det egna barnet.

En god samverkan med föräldrar förutsätter insikt i och kunskap om föreningens verksamhet. Här har SBK ett ansvar nämligen att

• Informera om de mål och riktlinjer som gäller för verksamheten.

• Stimulera och utbilda lämpliga föräldrar att bli ledare.

• Motivera föräldrar genom att föreningen arbetar på ett positivt och engagerat sätt i hela verksamheten.


Mobbning, trakasserier, rasism mm

Samhället påverkar föreningslivet. Olika destruktiva strömningar i samhället såsom mobbning, trakasserier, våld, rasism, könsord och svordomar hör inte hemma inom idrottsrörelsen och är något som SBK inte accepterar. Det är allas vår skyldighet – tränares, ledares, funktionärers, föräldrars och styrelsens – att kraftfullt motverka alla sådana negativa yttringar. I Sävens BK gäller nolltolerans i enlighet med fotbollsförbundets/innebandyförbundets rekommendationer. Om problem uppstår, kan åtgärder vidtas enligt nedanstående ordning:

1. Tränare eller ledare talar med inblandade spelare.

2. Vid behov kontaktas spelarens föräldrar.

3. De inblandade kan bli hemskickade från träning eller match.

4. Om problemen kvarstår, informeras styrelsen..


Sävens BK Styrelsen


Md gb glace
Md sparbanken alings s
Md rydlers bygg
Md bil   traktor i v rg rda
Md gabrielssons i ljurh lla
Md v rg rdabuss
Md v rg rda bost der
Md fredriks maleri
Md mmvvs
MM VVS
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub